Vinduer

Gode vinduer er en investering i et komfortabelt inneklima

Vinduer utgjør bare 5-10% av ytterflaten i en vanlig bolig, men de står for over 40% av varmetapet. Nye vinduer reduserer kaldras og trekk og gir et mer stabilt inneklima og lavere energi-forbruk. I tillegg gir nye vindu bedre støydemping, mer Brukervennlighet og enklere vedlikehold.

Boliger med små vindusflater tradisjonelt har mindre varmetap. Men større vinduer plassert mot sør utnytter solvarmen. I tillegg kan man velge energieffektive vindusløsninger, for Eksempel med 3-lags glass på de største vindusflatene for å øke komforten og minske varmetapet. Det er derfor viktig å planlegge plassering av store og små vinduer i boligen slik at varmetapet blir minst mulig.

Et vindu bør:
Slippe inn mest mulig dagslys og slippe ut minst mulig varme.
Ikke forårsake trekkproblemer eller gi dårlig varmekomfort, og ikke forårsake uakseptabel kondens.Varmeisolasjonen i vinduer vurdreres ut fra U-verdi. Jo lavere jo bedre – det betyr mindre varmetap.

Har din bolig vinduer fra 60, 70 eller 80 tallet er det mye energi å spare på å bytte.
Et typisk 2-lags vindu fra denne perioden har en U-verdi på rundt 2.7, et 3-lags vindu omtrent 2.0. og gamle vinduer med enkle glass kan ha en U-verdi på hele 5,7 …
Med nye standard vinduer i dag kan du komme ned i en U-verdi på kun 0,8.

Alle våre vinduer leveres ferdig malt. Karmene tykkelsen er 115 som standard hos oss, vanlig er 92 mm dvs at du sparer 1 tomme på utforing. Alle glass er med varmkant. Samt en U-verdi på 1.0

Hvordan velger du riktig vindu?

Vi anbefaler å velge vinduer ut fra ønsket funksjon – Så kan du ved behov tilpasse utseende etter ønske med tradisjonelle eller moderne sprosser.

Hvordan skal du velge vinduer:
• Hvilke funksjoner bør spise vinduer ha?
> Må vinduene være lette å åpne, enkle å rengjøre, skal de benyttes som rømningsvei.
• Har du behov for ulike vinduer fra rom til rom?
> Det er viktig at kravene til rømningsvei overholdes, men enkelte vindu behøver ikke åpnes i det hele tatt.
• Hva med støy, lysforhold, sikringsbehov og Møblering ved dine vinduer?
> Barnesikre vinduer er alltid greit, men hva med ekstra Lydisolering eller selvrensing av vinduene.
• Er det en Spesiell stilepoke vinduer som passer best for din bolig?
> Med sprosser og ulike Kombinasjoner av vinduer blir dine vinduer perfekt for akkurat din bolig!

Utvendig dugg skyldes ikke feil på Ruten.For å vurdere varmeisolasjonen i dagens dører og vinduer Brukes U-Verdi. Jo lavere Verdi jo bedre – Det betyr mindre varmetap.

Dugg på utsiden av glasset kan forekomme. Vanlige årsaker er:

  • Den relative fuktigheten på stedet. Jo høyere fuktighet, dess større risiko for kondens / Dugg.
  • Rutens U-verdi eller isoleringsevne. Jo bedre Ruten isolerer desto mindre varme tilføres den ytre Ruten. Den får da Kaldere overflate og risikoen for dugg på utsiden øker.
  • Temperaturen i Rommen innenfor.
  • Avskjerming, DVS. på varmen fra Ruten ikke kan stråle fritt Mott Himmelrommet.
  • Vindforhold.

Dugg på innsiden av glasset:

Dugg på innsiden av glasset (romsiden) kan forekomme. Vanlige årsaker er:

  • For høy innendørs fuktighet og for dårlig utlufting (særlig i nye bygg)
  • Lav innetemperatur
  • Dårlig isolerende rute